Monthly Archives: July 2017


  • Apple sẽ hỗ trợ 5G trên iPhone

    Apple sẽ hỗ trợ 5G trên iPhone là thông tin đang được mọi người rất quan tâm hiện nay. Apple dự tính trong tương lại sẽ phổ biến 5G trên iPhone và iPad. Để biêt rõ […]