Articles Posted by the Author:

  • Cách chụp ảnh ban đêm đẹp

    Trong nhiếp ảnh, ánh sáng rất quan trọng trong việc quyết định bức ảnh đẹp hay xấu. Bởi vậy chúng cần tuỳ  chỉnh chế độ sáng hợp lý trong nhiều trường hợp. Chụp ảnh thiếu […]