Bài viết dưới đây, Tindichvu.com xin hướng dẫn cách tính thể tích và diện tích hình trụ, công thức tính như thế nào? giúp nhắc lại công thức có thể lâu ngày các bạn đã quên vì ít sử dụng đến. Hãy cùng theo dõi nhé!

 >>> Xem thêm

Cách tính thể tích và diện tích hình trụ, công thức tính như thế nào?

1. Công thức tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ là lượng không gian được chiếm giữ một hình trụ nhất định. Thể tích hình trụ sử dụng đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (mũ 3 khoảng cách).

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

         V = π x r2 x h

Trong đó:

  • r: Bán kính hình trụ
  • h: Chiều cao hình trụ

Ví dụ: Cho một lăng trụ bất kỳ có bán kính mặt đáy r = 4 cm, trong khi đó chiếu cao nối từ đỉnh của hình trụ xuống đáy hình trụ có độ dài h = 8 cm. Hỏi thể tích của hình trụ này bằng bao nhiều?

Áp dụng cách tính thể tích hình trụ ta có: Bán kính mắt đáy hình trụ r = 4 cm và chiểu cao hình trụ h = 8 cm

Suy ra: V = π x r2 x h = π x 42 x 8 = ~ 402 cm3

2. Công thức tính diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ là toàn bộ không gian chiếm giữ bằng cách tính tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Trong khi đó, diện tích toàn phần hình trụ là diện tích của mặt xung quanh hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ:

         S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

  • r: Bán kính hình trụ
  • h: Chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

         S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

  • r: Bán kính hình trụ
  • 2 x π x r x h: diện tích xung quanh hình trụ
  • 2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Ví dụ: Cho một hình trụ có bán kính đường trò đáy là 6 cm, trong khi đó chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày 8 cm. Hỏi diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Theo công thức ta có bán kính đường tròn đáy r = 6 cm và chiều cao của hình trụ h = 8 cm.

Suy ra:

  • Diện tích xung quanh hình trụ S (xung quanh)2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm2
  • Diện tích toàn phần hình trụS (toàn phần)= 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm2.

Hy vọng kiến thức về công thức, cách tính thể tích và diện tích hình trụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc giải quyết các bài toán từ dễ đến khó.

Chúc các bạn thành công nhé!