Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Maritime Bank chính thức triển khai hình thức đăng ký dịch vụ Internet Banking trên điện thoại. Liệu các bạn đã biết cách sử dụng dịch vụ này chưa?. Sau đây, Tindichvu.com xin hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Internet Banking Maritime Bank và giao dịch ngay trên điện thoại mà không cần ra quầy giao dịch.

Hướng dẫn cách sử dụng Internet Banking Maritime Bank trên điện thoại 

1. Cách đăng nhập vào tài khoản Internet Banking Maritime Bank

Để đăng nhập Internet Banking và sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

Nhập Mã truy cập, Mật khẩu và Mã xác nhận (Nhấn khi muốn lấy mã xác nhận mới) để đăng nhập Internet Banking. Xuất hiện màn hình thông tin sau:

2. Các chuyển khoản bằng e-banking Maritime Banking

a. Chuyển khoản nội bộ Maritime Bank

Các bạn có thể chuyển khoản cho các tài khoản của chính mình hoặc các tài khoản khác tại Maritime Bank.

Bước 1: Nhập thông tin

 • Chọn mục Chuyển khoản nội bộ MSB trong menu Chuyển khoản.
 • Chọn Tài khoản nguồn, lựa chọn “Cùng chủ tài khoản” khi thực hiện chuyển khoản cho các tài khoản của mình hoặc “Khác chủ tài khoản” khi thực hiện chuyển khoản cho các tài khoản khác tại Maritime Bank.
 • Đối với chuyển khoản “Cùng chủ tài khoản”, chọn tài khoản thụ hưởng, điền số tiền và Ghi chú, và nhấn Tiếp tục.
 • Đối với chuyển khoản “Khác chủ tài khoản”, Quý khách có thể chọn Tên gợi nhớ đã thiết lập trước đó, sau đó điền số tiền và ghi chú, nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Xác thực thông tin giao dịch

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để các bạn kiểm tra lại lần cuối trước khi nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

 • Đối với giao dịch chuyển khoản nội bộ cùng chủ tài khoản, các bạn chỉ cần xác nhận lại chính xác thông tin đã nhập ở bước 1 để hoàn thành giao dịch mà không cần phải nhập mã OTP để xác thực.
 • Đối với giao dịch chuyển khoản nội bộ khác chủ tài khoản, Các bạn cần nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch.

Lưu ý:

 • Sau 30 giây Quý khách chưa nhận được OTP, vui lòng bấm “Gửi lại OTP”.
 • OTP gửi qua SMS có hiệu lực trong vòng 3 phút.

Các bạn nhấn GỬI email – (nhập địa chỉ email gửi đến) để chia sẻ thông tin giao dịch qua email, nhấn Chia sẻ FB – nhấn Share để chia sẻ thông tin giao dịch trên Facebook, nhấn Kết thúc để hoàn thành giao dịch.

b. Chuyển khoản liên ngân hàng bằng online banking

Bước 1: Nhập thông tin

 • Chọn mục Chuyển khoản liên ngân hàng trong Chuyển khoản.
 • Chọn Tài khoản nguồn, điền tài khoản thụ hưởng hoặc chọn theo Tên gợi nhớ cùng tên người thụ hưởng.
 • Điền tên ngân hàng thụ hưởng, chi nhánh, địa chỉ ngân hàng hưởng, số tiền, ghi chú và nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Xác thực thông tin giao dich Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để các bạn kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP). Nhấn Tiếp tục để sang bước 3.

Xác thực thông tin giao dịch Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Quý khách kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập mật mã giao dịch một lần (OTP). Nhấn “Tiếp tục” để sang Bước 3.

Lưu ý:

 • Sau 30 giây Quý khách chưa nhận được OTP, vui lòng bấm “Gửi lại OTP”.
 • OTP gửi qua SMS có hiệu lực trong vòng 3 phút.

Bước 3: Kết thúc hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Thất bại. các bạn nhấn Gửi email – (nhập địa chỉ email gửi đến) để chia sẻ thông tin giao dịch qua email, nhấn Chia sẻ FB – nhấn Share để chia sẻ thông tin giao dịch trên facebook, nhấn Kết thúc để hoàn thành giao dịch.

c. Chuyển khoản theo lô bằng ibanking

Chuyển khoản theo lô cho phép các bạn có thể thực hiện một lệnh chuyển khoản từ một hoặc nhiều tài khoản nguồn của mình cho một tập hợp các tài khoản khác (bao gồm: cả tài khoản trong nội bộ Maritime Bank và tài khoản của các Ngân hàng khác) mà không cần phải thực hiện từng lệnh chuyển khoản.

Bước 1: Nhập thông tin

– Chọn mục Chuyển khoản theo lô trong menu Chuyển khoản.

– Chọn Tải tệp tin mẫu để tải xuống tệp tin mẫu (ở định dạng excel) dành cho chuyển khoản theo lô và điền các thông tin chính xác theo các cột đã định sẵn như sau:

 • Số thứ tự:
 • Hình thức chuyển khoản: Chuyển khoản nội bộ Maritime Bank hoặc Chuyển khoản liên ngân hàng.
 • Tài khoản nguồn: Nhập số tài khoản thanh toán của chính các bạn trong hệ thống Maritime Bank.
 • Tài khoản  thụ  hưởng: Nhập  số  tài  khoản  người  thụ  hưởng  trong  nội  bộ Maritime bank hoặc tại ngân hàng khác trên lãnh thổ Việt nam.
 • Tên người thụ hưởng: Tên tài khoản người thụ hưởng tương ứng (lưu ý ghi tiếng việt không dấu).
 • Mã chi nhánh: Đối với Chuyển khoản nội bộ Maritime Bank: Điền mã chi nhánh theo đúng mã đã quy ước trong Sheet thứ 2 (Bankinfo) trong Tệp tin mẫu. Đối với Chuyển khoản liên Ngân hàng: Điền mã chi nhánh của Ngân hàng hưởng lợi theo mã đã quy ước Trong Sheet thứ 2 (Bankinfo) Trong Tệp tin mẫu.
 • Số tiền: Nhập chính xác số tiền cần chuyển cho từng tài khoản thụ hưởng tương ứng (lưu ý giữ nguyên định dạng của Tệp tin mẫu).
 • Diễn giải: Lưu ý ghi Tiếng Việt không dấu.

Lưu ý: Lưu bản Tệp tin mẫu sau khi đã điền chính xác các trường thông tin tại các cột tương ứng vào một folder nhất định trên máy. Ghi nhớ đường dẫn của Tệp tin mẫu này để chuẩn bị cho thao tác Tải lên tập tin đã hoàn thiện.

– Nhấn Browse để lựa chọn Tệp tin mẫu đã hoàn thiện trong máy sau đó nhấn Tải lên để tải tệp tin lên hệ thống.

Lưu ý: Các bạn thực hiện tối đa 50 tài khoản/ giao dịch chuyển khoản theo lô.

Bước 2: Xác thực Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Quý khách kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập mật mã giao dịch một lần (OTP). Nhấn “Tiếp tục” để sang Bước 3.

Lưu ý:

 • Sau 30 giây Quý khách chưa nhận được OTP, vui lòng bấm “Gửi lại OTP”.
 • OTP gửi qua SMS có hiệu lực trong vòng 3 phút.
 • Quý khách chỉ cần nhập một OTP duy nhất cho tất cả giao dịch trong tập tin Chuyển khoản theo lô.

Bước 3: Kết thúc

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc thất bại. Các bạn nhấn Gửi email – (nhập địa chỉ email gửi đến) để chia sẻ thông tin giao dịch qua email, nhấn Chia sẻ FB – nhấn Share để chia sẻ thông tin giao dịch trên Facebook, nhấn Kết thúc để hoàn thành giao dịch.

d. Nhật ký chuyển khoản định kỳ

Nhật ký chuyển khoản định kỳ giúp các bạn tra cứu các thiết lập chuyển khoản định kỳ đã được cài đặt.

 • Chọn mục Nhật ký chuyển khoản định kỳ trong menu Chuyển khoản để xem các giao dịch chuyển khoản mà hệ thống đã sinh ra trong kỳ.

 • Quý khách muốn truy vấn thông tin giao dịch và nhấn Chi tiết.
 • Hệ thống sẽ trả lại kết quả thông tin giao dịch chuyển khoản định kỳ

Để hủy lịch chuyển khoản định kỳ đã đặt, các bạn vui lòng:

 • Chọn bản ghi Quý khách muốn huỷ chuyển khoản định kỳ, nhấn Hủy. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo các bạn có chắc chắn muốn hủy lệnh chuyển khoản định kỳ đã chọn:

Tiếp theo, các bạn nhấn vào OK để hoàn thực hiện lệnh hủy. Và nhấn Kết thúc để hoàn thành giao dịch.

e. Nhật ký chuyển khoản trực tuyến

Nhật ký chuyển khoản trực tuyến giúp Quý khách tra cứu lịch sử các giao dịch chuyển khoản trực tuyến qua các kênh điện tử của Maritime Bank theo nhiều tiêu chí khác nhau.

 • Chọn mục Nhật ký chuyển khoản trong menu Chuyển khoản.
 • Chọn số tài khoản, thời gian, loại giao dịch cũng như số tiền mà các bạn muốn truy vấn thông tin giao dịch và nhấn Truy vấn.
 • Hệ thông sẽ trả lại kết  quả thông tin các loại giao dịch theo tiêu chí lựa chọn (Hoặc mặc định thông tin 3 tháng gần nhất).

Chọn Tải file PDF hoặc Tải file Excel khi muốn xuất ra định dạng PDF/ Excel tương ứng, hoặc nhấn IN để xuất ra.

f. Thay đổi hạn mức chuyển khoản

Tính năng này cho phép các bạn co thể thay đổi được hạn mức cho các giao dịch Chuyển khoản nội bộ Maritime Bank, Chuyển khoản liên Ngân hàng, Thanh toán hóa đơn trực tuyến.

Bước 1: Nhập thông tin

 • Chọn mục Thay đổi hạn mức chuyển khoản trong menu Chuyển khoản.
 • Lựa chọn các kênh Internet Banking, Mobile Banking cần thay đổi.
 • Đặt các hạn mức ngày, hạn mức lần cho giao dịch chuyển khoản nội bộ MSB, chuyển khoản liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, nạp tiền.

Lưu ý: Các hạn mức này nhỏ hơn hạn mức tương ứng với từng kênh và dịch vụ được quy định của Maritime Bank (Xem trong điều khoản sử dụng dịch vụ).

Bước 2: Xác nhận

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để các bạn kiểm tra lại lần cuối trước khi nhấn Tiếp tục để sang bước 3.

Bước 3: Kết thúc

Hệ thống thông báo đặt hạn mức thành công. Với tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng và an toàn ngân hàng điện tử của Maritime Bank mang lại cho các bạn đa tiện ích. Internet Banking Maritime Bank cho phép các bạn chuyển tiền cùng hoặc khác hệ thống ngân hàng, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại đến gởi/ tất toán sổ tiết kiệm online, dịch vụ thẻ, đăng ký vay vốn… Nhờ vậy, chỉ cần thao tác trên điện thoại có kết nối internet, người dùng dễ dàng thực hiện hầu hết giao dịch ngân hàng.

Maritime Bank miễn phí hầu hết dịch vụ Internet Banking (truy vấn số dư, chuyển khoản, thanh toán các hóa đơn, nạp tiền điện thoại, dịch vụ thẻ, vay vốn… Gửi tiết kiệm trực tuyến còn có lợi hơn về lãi suất so với gửi tại quầy). Đây cũng là kênh giao dịch hiện đại được các khách hàng ưa chuộng nhờ những tiện ích vượt trội.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ Cách đăng ký Internet Banking Maritime Bank trên điện thoại

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !