VPBank là một ngân hàng uy tín tại Việt Nam và có dịch vụ, các khoản lãi suất rất tốt. Trước khi gửi tiết kiệm tại đây, bạn hãy tìm hiểu Lãi suất Ngân hàng VPBank, lãi suất vay, gửi tiền tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng thông qua bài viết dưới đây để nắm chắc những ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này nhé!

Lãi suất Ngân hàng VPBank, lãi suất vay, gửi tiền tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng

1. Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng VPBank:

* Áp dụng cho khách hàng Cá nhân

– Bao gồm các hình thức lãi suất tiền gửi như sau: Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh; chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm bảo toàn thịnh vượng; tiết kiệm gửi góp linh hoạt; tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ; tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ; tiết kiệm trả lãi trước; tiết kiệm kỳ hạn ngày và tiết kiệm trực tuyến.

* Áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp

– Có hai biểu lãi suất tiền gửi áp dụng với từng hình thức tiền gửi khác nhau dành cho các đối tượng doanh nghiệp khác nhau:

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn
  • Doanh nghiệp lớn: Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn

2. Lãi suất vay vốn ngân hàng VPBank:

* Áp dụng cho khách hàng Cá nhân

Bao gồm các hình thức cho vay sau: Vay thấu chi online trên tài khoản lương; vay thấu chi cầm cố sổ tiết kiệm online; vay tiêu dùng tín chấp cá nhân; vay hộ kinh doanh; vay hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động trả góp; vay mua nhà cá nhân; vay cá nhân xây dựng, sửa chữa nhà; vay mua ô tô cá nhân; vay hỗ trợ tài chính du học…

* Áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp

Bao gồm các hình thức cho vay sau:

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Vay chuyên biệt: Vay thế chấp nhanh và vay tín chấp nhanh (Mini BIL)
  • Sản phẩm tiền vay: Tài trợ ngành gỗ; cà phê; gạo; thủy sản; tín chấp; cho vay kinh doanh trả gốc định kỳ; vay ngắn hạn theo món; vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn; vay mua ô tô; cho vay hợp vốn…

– Doanh nghiệp lớn: Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn; cho vay cầm cố GTCG và tài sản đảm bảo khác; cho vay hợp vốn; cho vay trung và dài hạn đầu tư TSCĐ.

Chi tiết lãi suất ngân hàng tại các chi nhánh/PGD trên khắp cả nước, các bạn có thể liên hệ với tổng đài CSHK VPBank để biết thêm chi tiết: