Chuyển tiếp cuộc gọi Mobifone

Hướng dẫn chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại Mobifone khác

25/04/2016, 09:04

Khi sử dụng điện thoại đôi lúc bạn cần chuyển tiếp cuộc gọi khi đang bận hoặc có công việc cần. Vậy cách chuyển tiếp cuộc gọi Mobifone như thế nào? Thao tác phím ra …