Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất dành cho các khách hàng đang sử dụng thuê bao di động trả trước. Bởi với ưu đãi thoại miễn phí đến từ các gói cước khuyến mãi gọi do Vinaphone cung cấp sẽ giúp cho thuê bao của bạn được tiết kiệm tối đa chi phí liên lạc vào mỗi tháng. Hãy cùng theo dõi nhé!

Tổng hợp các gói cước gọi nội mạng Vinaphone mới nhất 2024

Để có thể nhắn tin, gọi cả ngày mà không mất quá nhiều chi phí hãy thực hiện đăng ký gọi nội mạng Vinaphone một trong các gói sau:

1. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 1 ngày

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Nội dung khuyến mại Cước phí 
VD2K MO VD2K gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao.
2.000đ
VD3K MO VD3K gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao
3.000đ
VD25K MO VD25K gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao
2.500đ
VD10 MO VD10 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 100 MB data tốc độ cao
1.500đ
VD2 MO VD2 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 20 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 500 MB data tốc độ cao
2.000đ
V10 MO V10 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng
1.000đ
C15 MO C15 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 15 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 15 SMS nội mạng
2.500đ
C50 MO C50 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 50 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 50 SMS nội mạng.
5.000đ
TN20 MO TN20 gửi 1543 Đăng ký
 •  Tặng 20 phút gọi di động trong nước
6.000đ
B10 MO B10 gửi 1543 Đăng ký
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 10 SMS nội mạng,
 • Tặng 200 MB data tốc độ cao.
2.500đ
VMAX MO VMAX gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
3.000đ

2. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 7 ngày

Tên gói Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Nội dung ưu đãi Cước phí
VD50 MO VD50 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 200 phút gọi cố định VNPT,
 • 2GB/ ngày (14GB/ tuần)
50.000đ
VD100 MO VD100 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 500 phút cố định VNPT,
 • 3GB/ ngày (21GB/tuần ).
100.000đ

3. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 30 ngày

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Nội dung ưu đãi Cước phí
C69 MO C69 gửi 1543 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 30 SMS nội mạng
69.000đ
C89 MO C89 gửi 1543 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS trong nước
89.000đ
B30 MO B30 gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 300MB data tốc độ cao.
30.000đ
B50 MO B50 gửi 1543  Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
50.000đ
B99 MO B99 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao
99.000đ
B100 MO B100 gửi 1543 Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 tin nhắn nội mạng,
 • 1,2 GB data tốc độ cao
100.000đ
B129 MO B129 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao
129.000đ
V30k MO V30K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • 30 phút gọi cố định VNPT.
 • 20 phút ngoại mạng.
30.000đ
V40K V40K gửi 900 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 50 phút cố định VNPT.
 • 15 phút gọi ngoại mạng,
 40.000đ
V55 V55 gửi 900 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 50 phút cố định VNPT.
 • 20 phút gọi ngoại mạng,
55.000đ
VD30 MO VD30 gửi 1543  Đăng ký
 • 200 phút nội mạng VinaPhone,
 • 200MB data/ ngày.
30.000đ
VD40K MO VD40K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 50 phút gọi cố định VNPT.
 • 1GB/ngày (30GB/ tháng).
40.000đ
VD69 MO VD69 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 2,4GB data.
 69.000đ
VD75K MO VD75K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 100 phút gọi cố định VNPT.
 • 1GB/ngày (30GB/ tháng).
75.000đ
VD79 MO VD79 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • 1GB/ngày (30GB/ tháng).
79.000đ
VD89 MO VD89 gửi 1543   Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • 50 phút gọi ngoại mạng,
 • 2GB/ngày (60GB/ tháng)
89.000đ
VD99 MO VD99 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 1GB/ngày (30GB/ tháng).
99.000đ
VD99Plus MO VD99Plus gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 2GB/ngày (60GB/ tháng)
99.000đ
VD129 MO VD129 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 100 phút ngoại mạng,
 • 3GB/ngày (90GB/tháng).
129.000đ
VD149 MO VD149 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • 200 SMS nội mạng,
 • 200 phút ngoại mạng,
 • 4GB/ngày (120GB/ tháng).
149.000đ
VD300 MO VD300 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút,
 • 100 SMS trong nước,
 • 200 phút gọi cố định VNPT,
 • 100 phút ngoại mạng,
 • 11GB tốc độ cao.
300.000đ
VD350 MO VD350 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • 100 SMS trong nước,
 • 200 phút gọi cố định VNPT,
 • 200 phút ngoại mạng,
 • 11GB tốc độ cao.
350.000đ
VD400 MO VD400 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • 300 SMS trong nước,
 • 200 phút gọi cố định VNPT,
 • 300 phút ngoại mạng,
 • 18GB tốc độ cao.
400.000đ
VD450 MO VD450 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút,
 • 300 SMS trong nước,
 • 200 phút gọi cố định VNPT,
 • 400 phút ngoại mạng,
 • 18GB tốc độ cao.
450.000đ
VD500 MO VD500 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút,
 • 300 SMS trong nước,
 • 300 phút gọi cố định VNPT,
 • 500 phút t ngoại mạng,
 • 25GB tốc độ cao.
500.000đ
HEY29 MO HEY29 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
 • Tặng 10 phút gọi ngoại mạng.
29.000đ
HEY39 MO HEY39 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
 • Miễn phí 100% cước data truy cập facebook.
39.000đ
HEY59 MO HEY59 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
 • Miễn phí 100% cước data truy cập facebook.
 • Tặng 2GB truy cập mạng tự do.
59.000đ
HEY79 MO HEY79 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
 • Miễn phí 100% cước data truy cập facebook.
 • Tặng 3GB truy cập mạng tự do.
79.000đ
HEY MO HEY gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 4GB tốc độ cao,
 • Miễn phí truy cập ứng dụng Zalo và ZingMP3 không giới hạn data.
50.000đ
HEY90 MO HEY90 gửi 1543  Đăng ký
 • 1000 phút gọi nội mạng,
 • 20 phút gọi ngoại mạng,
 • 5GB tốc độ cao.
90.000đ
HEY125 MO HEY125 gửi 1543  Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 50 phút gọi ngoại mạng,
 • 7 GB tốc độ cao.
125.000đ
HEY145 MO HEY145 gửi 1543  Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 70 phút gọi ngoại mạng,
 • 8GB tốc độ cao.
145.000đ
HEY195 MO HEY195 gửi 1543  Đăng ký
 • 2000 phút gọi nội mạng,
 • 100 phút gọi ngoại mạng,
 • 9GB tốc độ cao.
195.000đ
TG245 MO TG245 gửi 1543 Đăng ký
 • 2500 phút gọi nội mạng,
 • 200 phút gọi ngoại mạng,
 • 200 tin nhắn nội mạng,
 • 10GB tốc độ cao.
245.000đ
 TG345 MO TG345 gửi 1543  Đăng ký
 • 4000 phút gọi nội mạng,
 • 300 phút gọi ngoại mạng,
 • 300 tin nhắn nội mạng,
 • 15GB tốc độ cao.
345.000đ
 TG459 MO TG495 gửi 1543 Đăng ký
 • 4000 phút gọi nội mạng,
 • 500 phút gọi ngoại mạng,
 • 500 tin nhắn nội mạng,
 • 20GB tốc độ cao.
495.000đ
>>> Đừng bỏ qua:  Đăng ký 3G Vinaphone 1 ngày tiện lợi

         >>> Xem thêm: Các gói cước 4G Vinaphone khuyến mãi được đăng ký nhiều nhất hiện nay.

4. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 3 tháng

         >>> Xem ngay: Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ 3 tháng.

5. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 6 tháng

Gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Ưu đãi/tháng Cước phí
C69 6T MO C696T gửi 1543 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 30 SMS nội mạng
345.000đ
C89 6T MO C896T gửi 1543 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS trong nước
445.000đ
B30 6T MO B306T gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 300 MB data tốc độ cao.
150.000đ
B50 6T MO B506T gửi 1543  Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
250.000đ
B99 6T MO B996T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
495.000đ
B100 6T MO B1006T gửi 1543 Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng,
 • 250 tin nhắn nội mạng
 • 1,2 GB data tốc độ cao.
500.000đ
B129 6T MO B1296T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao.
645.000đ
VD69 6T MO VD696T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao.
345.000đ
VD79 6T MO VD796T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • 1GB/ngày data tốc độ cao.
395.000đ
VD89 6T MO VD896T gửi 1543 Đăng ký 
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • 50 phút ngoại mạng,
 • Tặng 2GB/ngày (60GB/tháng)
445.000đ
VD99 6T MO VD996T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 1GB /ngày (30GB/tháng)
495.000đ
VD129 6T MO VD1296T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  20 phút,
 • 100 SMS nội mạng,
 • 100 phút ngoại mạng,
 • 3GB/ ngày (90GB/ tháng).
645.000đ
VD149 6T MO VD1496T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • 200 SMS nội mạng,
 • 200 phút ngoại mạng,
 • 4GB/ ngày (120GB/ tháng).
745.000đ
VD300 6T MO VD3006T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone≤ 10phút,
 • 200 phút gọi cố định VNPT.
 • 100 SMS trong nước,
 • 100 phút ngoại mạng,
 • 11GB data tốc độ cao.
1.500.000đ
VD350 6T MO VD3506T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 200 phút gọi cố định VNPT.
 • 100 SMS trong nước,
 • 200 phút ngoại mạng,
 • 11GB data tốc độ cao.
1.750.000đ
VD400 6T MO VD4006T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 200 phút gọi cố định VNPT.
 • 300 SMS trong nước,
 • 300 phút ngoại mạng,
 • 18GB data tốc độ cao.
2.000.000đ
VD450 6T MO VD4506T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 200 phút gọi cố định VNPT.
 • 300 SMS trong nước,
 • 400 phút ngoại mạng,
 • 18GB data tốc độ cao.
2.250.000đ
VD500 6T MO VD5006T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • 300 phút gọi cố định VNPT.
 • 200 SMS trong nước,
 • 500 phút ngoại mạng,
 • 25GB data tốc độ cao.
2.500.000đ
>>> Đừng bỏ qua:  Khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao Mobifone ngày 3/12

6. Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 12 tháng

         >>> Xem ngay: Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Vinaphone chu kỳ 12 tháng.

Một số thông tin cần nắm khi đăng ký gọi nội mạng Vinaphone

 • Các gói cước gọi nội mạng trên không được áp dụng triển khai “đại trà” nên chỉ những thuê bao nằm trong danh sách khuyến mãi mới được tham đăng ký sử dụng. Bạn có thể soạn *091# (Miễn phí) để kiểm tra thuê bao mình được tham gia các gói cước nào nhé!
 • Khi sử dụng hết ưu đãi thoại + data +SMS của 1 trong số các gói khuyến mãi nội mạng hệ thống tổng đài Vinaphone sẽ tính cước phát sinh theo quy định.

Ngoài ra để sử dụng điện thoại hữu ích và tiết kiệm hơn nữa, các bạn có thể cài đặt 3G Vinaphone và trải nghiệm các tiện ích mà dịch vụ 3G Vinaphone mang lại nhé!

         >>> Đừng bỏ lỡ: Các gói cước 3G Vinaphone khuyến mãi Data truy cập mạng không giới hạn.

Với các gói cước gọi nội mạng Vinaphone trên đây, hy vọng bạn có thể lựa chọn được chọn được cho mình một gói phù hợp để cùng Vinaphone để gọi thả ga mỗi ngày nhé!