Sáng ngày (26/6), hơn 400.000 sĩ tử tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vậy lý, Hóa học, Sinh học) với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút, bằng hình thức thi trắc nghiệm. 24 thí sinh trong một phòng thi sẽ có 24 mã đề. Sau khi kết thúc môn thi Tindichvu.com sẽ đưa ra cho các sĩ tử và phụ huynh Đáp án tham khảo môn Hóa Học kỳ thi THPT năm 2018.

Đáp án tham khảo 24 mã đề môn Vật Lý kỳ thi THPT năm 2018

Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2018, bên cạnh 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh sĩ tử còn được lựa chọn một trong 2 bài tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Sĩ Tử cũng có thể chọn cả 2 bài thi tổ hợp để xét tuyển vào các trường Đại Học. Trong đó, bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn (Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học), bài thi khoa học xã hội gồm (Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân.

Đề thi môn Vật Lý gồm 24 mã đề được ra theo hình thức trắc nghiệm bao gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu có 4 đáp án để lựa chọn, các thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đề thi môn Vật Lý kỳ thi THPT năm 2018 gồm có nhiều mã đề. Dưới đây, Tindichvu.com xin lấy ví dụ cụ thể ở đáp án cho mã đề 209, 210 để các sĩ tử và phụ huynh tham khảo.

Hãy cùng lật tờ đề thi môn Hóa Học THPT 2018 ra và dò xem mình trúng được bao nhiêu câu nhé!

Đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2018 mã đề 209:

Đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2018 mã đề 210:

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 201

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 202

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 203

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 204

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 205

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 206

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 207

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 208

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 209

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 210

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 211

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 212

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 213

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 214

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 215

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 216

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 217

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 218

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 219

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 220

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 221

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 222

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 223

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2018 – Mã đề 224

>>> ĐỪNG BỎ LỠ Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Học

>>> ĐỪNG BỎ LỠ Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Chúc các sĩ tử may mắn nhận được điểm cao trong kỳ thi THPT 2018 này nhé!