Theo quan niệm của người việt, lựa chọn ngày tốt để khai trương, nhập trạch, cưới hỏi… sẽ giúp có một khởi đầu mới tốt đẹp, mọi việc thành công, lớn mạnh, vững chắc của sự nghiệp. Bài viết dưới đây, Tindichvu.com xin chia sẻ tới các bạn cách xem và chọn ngày tốt trong tháng 1/2020 dương lịch, tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Các ngày tốt trong tháng 1/2020 Dương Lịch, tháng 12 Âm Lịch

Thứ Tư

1

Tháng 1
Ngày tốt
 • 7/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
 • Việc tốt nên làm trong ngày 1/1: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Sáu

3

Tháng 1
Ngày tốt
 • 9/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 3/1: Cúng tế, san đường
Thứ Hai

6

Tháng 1
Ngày tốt
 • 12/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Canh Dần, Giáp Dần
 • Việc tốt nên làm trong ngày 6/1: Cúng tế, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Thứ Tư

8

Tháng 1
Ngày tốt
 • 14/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Giáp Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 8/1: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường
Thứ Năm

9

Tháng 1
Ngày tốt
 • 15/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Ất Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 9/1: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhập học, đào đất
Chủ Nhật

12

Tháng 1
Ngày tốt
 • 18/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý
 • Việc tốt nên làm trong ngày 12/1: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Hai

13

Tháng 1
Ngày tốt
 • 19/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 13/1: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng.
Thứ Tư

15

Tháng 1
Ngày tốt
 • 21/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Tỵ, Quý Sửu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 15/1: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ.
Thứ bảy

18

Tháng 1
Ngày tốt
 • 24/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 18/1: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Hai

20

Tháng 1
Ngày tốt
 • 26/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Bính Thìn , Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Tuất
 • Việc tốt nên làm trong ngày 20/1: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Ba

21

Tháng 1
Ngày tốt
 • 27/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Đinh Tỵ, ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 21/1: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Thứ Sáu

24

Tháng 1
Ngày tốt
 • 30/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 24/1: Cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh
Chủ Nhật

26

Tháng 1
Ngày tốt
 • 2/1/2020 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Dần, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Canh Tuất, Bính Tuất
 • Việc tốt nên làm trong ngày 26/1: Cúng tế, san đường, sửa tường
Thứ Hai

27

Tháng 1
Ngày tốt
 • 3/1/2020 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Dần, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Tân Hợi, Đinh Hợi
 • Việc tốt nên làm trong ngày 27/1: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Tư

29

Tháng 1
Ngày tốt
 • 5/1/2020 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Dần, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão
 • Việc tốt nên làm trong ngày 29/1: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Chúc bạn tìm được cho mình ngày tốt trong tháng 1/2020 dương lịch để nhận được nhiều may mắn và “bình an vô sự” trong cuộc sống.