Các gói cước Ezcom 3G Vinaphone

Hướng dẫn đăng ký các gói cước Ezcom 3G Vinaphone

30/07/2018, 09:07

Các gói cước Ezcom 3G Vinaphone được Vinaphone áp dụng cho những khách hàng sử dụng 3G với dung lượng cao. Đó là những khách hàng sử dụng thiết bị Ezcom Vinaphone (USB 3G Vinaphone), sử dụng …