Firefox trên iOS

Các tính năng “đặc biệt” của Firefox trên iOS vừa ra

14/11/2015, 00:11

Ứng dụng Firefox hiện được sử dụng khá thông dụng trên các điện thoại Android… Và sau một thời gian tìm hiểu và phát triển cuối cùng phiên bản Firefox cho iOS cũng được ra …