giao diện Facebook

Thủ thuật thay đổi giao diện Facebook trong nháy mắt.

19/11/2015, 03:11

Bạn đã quá đỗi nhàm chán với nhiều quảng cáo trên facebook hiện tại và muốn tìm cách tháo bỏ những quảng cáo ấy. Có một cách rất đơn giản để bạn có thể làm …