Khôi phục ảnh

Hướng dẫn cách khôi phục lại ảnh, video đã xóa trên Android

18/05/2018, 08:05

Bạn vô tình lỡ tay xóa đi một bức ảnh, 1 video trên điện thoại của mình. Bạn hối tiếc và muốn lấy lại nó! Bạn làm đủ cách như vẫn không lấy lại được. …