Phan Kiều Trang

Elight phát âm sai tiếng Anh, câu chuyện chưa có hồi kết

09/11/2018, 09:11

Elight phát âm sai tiếng Anh là một câu chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu, từ video bắt lỗi phát âm sai tiếng Anh của người Việt Nam do một thầy giáo người …