Quên số tài khoản ACB

Nếu quên số tài khoản ngân hàng ACB thì phải làm thế nào?

03/09/2019, 22:09

Hiện nay, có rất nhiều người sử dụng ngân hàng ACB nhưng không nhớ số tài khoản là gì. Chính vì vậy, đến lúc cần dùng để nhận chuyển khoản từ người khác thì lại …