Cập nhật các tin tức Viettel nhanh nhất và chính xác nhất đến với người sử dụng.
  • Cách ứng data Viettel nhanh nhất.

    Sau khi đăng ký 3G Viettel bạn đã sử dụng hết số dung lượng data được ưu đãi khi chưa hết thời hạn chu kỳ gói cước. Bạn muốn mua thêm lưu lượng data để được tiếp tục lướt […]