Sáng nay (26.6), sĩ tử cả nước đã tiếp tục bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài môn Hóa Học THPT 2018 là 90 phút. Dưới đây, Tindichvu.com sẽ đưa ra Đáp án tham khảo môn Hóa Học kỳ thi THPT năm 2018.

Đáp án tham khảo 24 mã đề thi Hóa Học kỳ thi THPT năm 2018

Đề thi môn Hóa Học gồm 24 mã đề được ra theo hình thức trắc nghiệm bao gồm 40 câu hỏi. Mỗi câu có 4 đáp án để lựa chọn, các thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đề thi môn Hóa Học chủ yếu nằm trong chương trình Hóa Học 12 (Khoảng 32 câu, chiếm 80%), có lồng ghép một phần kiến thức 11 (Khoảng 8 câu, chiếm 20%). Lượng câu hỏi lý thuyết (Khoảng 60%) và bài tập (Khoảng 40%).

Đề thi môn Hóa Học THPT năm 2018 gồm có nhiều mã đề. Dưới đây, Tindichvu.com xin lấy ví dụ cụ thể ở đáp án cho mã đề 209 để các sĩ tử và phụ huynh tham khảo.

Hãy cùng lật tờ đề thi môn Hóa Học THPT 2018 ra và dò xem mình trúng được bao nhiêu câu nhé!

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 201

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 202

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 203

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 204

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 205

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 206

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 207

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 208

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 209

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 210

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 211

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 212

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 213

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 214

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 215

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 216

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 217

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 218

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 219

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 220

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 221

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 222

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 223

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2018 – Mã đề 224

>>> ĐỪNG BỎ LỠ Đáp án tham khảo đề thi môn Toán kỳ thi THPT năm 2018

Chúc các sĩ tử may mắn nhận được điểm cao trong kỳ thi THPT 2018 này nhé!