Bài viết dưới đây, Tindichvu.com xin hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn, công thức tính như thế nào? sẽ giúp các bạn dễ dàng giải quyết những bài toán liên quan đến hình tròn trong giáo dục lẫn trong thực tế. Hãy cùng theo dõi nhé!

 >>> Xem thêm:

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn, công thức tính như thế nào?

1. Công thức tính chu vi hình tròn

Khái niệm về chu vi hình tròn: Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn:

         C = d x π  hoặc C = (r x 2) x π 

Trong đó:

  • C: Chu vi hình tròn
  • d: Đường kính hình tròn
  • r: Bán kính hình tròn
  • π: Hằng số PI (~3.14…)

Ví dụ : Có một hình tròn C có đường kính nối từ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bằng bao nhiêu?

Ta áp dụng cách tính chu vi hình tròn đã có ở trên: d = AB = 10 cm.

Suy ra: C = d x π = 10 x Pi = 10 x 3.14 = 31.4 cm

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Khái niệm diện tích hình tròn: Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định. Công thức tính diện tích hình tròn:

         S = π x r2

Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn và bằng 1/2 đường kính (d)
  • π: Hằng số PI (~3.14…)

Ví dụ: Ta có một hình tròn C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bằng bao nhiêu?

Áp dụng cách tính diện tích hình tròn C ta có: r = 1/2 x d = 1/2×10 = 5cm

Suy ra: S = π x r2 = 5 x (3.14)2 = 49.298 cm

Hy vọng kiến thức về công thức, cách tính chu vi và diện tích hình tròn sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc giải quyết các bài toán từ dễ đến khó.

Chúc các bạn thành công nhé!