Bài viết dưới đây, Tindichvu.com xin hướng dẫn tới các bạn cách tính chu vi và diện tích hình bình hành, công thức tính như thế nào? giúp áp dụng cho các cấp học trong việc giảng dạy và học tập môn toán.

 >>> Xem thêm:

Cách tính chu vi và diện tích hình bình hành, công thức tính như thế nào?

1. Công thức tính chu vi hình bình hành

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh.

Công thức tính chu vi hình bình hành:

         C = (a+b) x 2

Trong đó:

  • C: Chu vi hình bình hành
  • a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có: a = 5 cm và b = 7 cm

Suy ra: C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

2. Công thức tính diện tích hình bình hành

Khái niệm diện tích hình bình hành: Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

Công thức tính diện tích hình bình hành:

         S = a x h

Trong đó:

  • S: Diện tích hình bình hành
  • a: Cạnh đáy của hình bình hành
  • h: Chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành)

Ví dụ: Có một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy CD = 8 cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD dài 5 cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành ta có: a = CD = 8 cm và h = 5 cm

Suy ra: S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Hy vọng kiến thức về công thức, cách tính chu vi và diện tích hình bình hành sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc giải quyết các bài toán từ dễ đến khó.

Chúc các bạn thành công nhé!