Khi các bạn đang có ý định làm việc trọng đại như: Kết hôn, cưới hỏi, mua nhà, tậu xe… thì các bạn nên xem và chọn ngày tốt trong tháng 12/2019 dương lịch, tháng 11 âm lịch để giúp mọi việc diễn ra tốt đẹp và may mắn hơn. Nếu không biết tháng 1 năm 2020 có những ngày tốt nào thì bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây để chọn cho mình ngày tốt hợp tuổi và hợp mạng nhé!

Các ngày tốt trong tháng 12/2019 Dương Lịch, tháng 11 Âm Lịch

Chủ Nhật

1

Tháng 12
Ngày tốt
 • 6/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân
 • Việc tốt nên làm trong ngày 1/12: Giao dịch, nạp tài
Thứ Hai

2

Tháng 12
Ngày tốt
 • 7/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Dậu, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 2/12: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Năm

5

Tháng 12
Ngày tốt
 • 10/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Tý, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Canh Ngọ, Mậu Ngọ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 5/12: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Sáu

6

Tháng 12
Ngày tốt
 • 11/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Tân Mùi, Kỷ Mùi
 • Việc tốt nên làm trong ngày 6/12: Cúng tế, san đường, sửa tường, dỡ nhà
Chủ Nhật

8

Tháng 12
Ngày tốt
 • 13/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Tân Dậu, ất Dậu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 8/12: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Tư

11

Tháng 12
Ngày tốt
 • 16/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 11/12: Cúng tế, san đường, sửa tường
Thứ Sáu

13

Tháng 12
Ngày tốt
 • 18/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Mậu Dần, Bính dần, Canh Ngọ, Canh Tý
 • Việc tốt nên làm trong ngày 13/12: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng.
Thứ bảy

14

Tháng 12
Ngày tốt
 • 19/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Kỷ Mão , Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 14/12: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Ba

17

Tháng 12
Ngày tốt
 • 22/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Bính Ngọ, Giáp Ngọ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 17/12: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ Tư

18

Tháng 12
Ngày tốt
 • 23/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Đinh Mùi, Ất Mùi
 • Việc tốt nên làm trong ngày 18/12: Cúng tế, cầu phúc, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Thứ Sáu

20

Tháng 12
Ngày tốt
 • 25/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Mão, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, ất Mùi
 • Việc tốt nên làm trong ngày 20/12: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ
Thứ Hai

23

Tháng 12
Ngày tốt
 • 28/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân
 • Việc tốt nên làm trong ngày 23/12: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Thứ Tư

25

Tháng 12
Ngày tốt
 • 30/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Thân, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 25/12: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Thứ Sáu

27

Tháng 12
Ngày tốt
 • 2/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Canh Thìn, Bính Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 27/12: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái
Thứ bảy

28

Tháng 12
Ngày tốt
 • 3/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Tân Tỵ, Đinh Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 28/12: Cúng tế, giao dịch, nạp tài, san đường
Thứ Ba

31

Tháng 12
Ngày tốt
 • 6/12/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Tuổi xung khắc: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần
 • Việc tốt nên làm trong ngày 31/12: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Chúc bạn tìm được cho mình ngày tốt trong tháng 12/2019 dương lịch để nhận được nhiều may mắn và “bình an vô sự” trong cuộc sống.